Permanent Academy Professional Makeup

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

produkty

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote (od 2 do 30 pracovných dní, pokiaľ je tovar skladom) a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky.

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:              

Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar je doručený od expedície z nášho skladu prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 14 dní. V prípade, že predávajúci nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste (adrese) a v dohodnutom čase.

Odoslanie zásielky potvrdzujeme e-mailovým alebo sms-kovým  oznámením o aktualizácii – odoslaní zásielky.

Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho (stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašle našej firme na vyžiadanie číslo podacieho lístka).

Bezdôvodné a neopodstatnené neprebranie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v 18-dňovej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka.

V prípade neprebranie dobierkovej zásielky zákazníkom si naša firma Margret Academy, s.r.o. vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00€. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou faktúra (splatnosť 7 dní). Pokutu je možné zaplatiť na účet predajcu (udaný v elektronickej faktúre) alebo poštovou poukážkou.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný vopred uhradiť platbu za tovar na účet predajcu.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 24 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.  

Tovar bohužiaľ zasielame len v rámci SR, ďakujeme za pochopenie.