Údaje o firme

E-SHOP SPRAVUJE:

Vanková Margaréta - vzdelávacia agentúra permanent inštitút Margret Academy, s.r.o.

adresa: Štúrova 14, Žilina 01001, SR


IČO: 46831223

DIČ: 2023602229

e-mail: info@margretacademy.sk

tel. kontakt: +421905133600

 

Bankové spojenie, Tatra banka, a.s.

IBAN: SK2411000000002941002533

Súpisová značka:

Číslo živn.registra: vložka číslo: 57388/L, okresný úrad Žilina